Forfatterarkiv: Ole Haukeland

Hjelpesendingstur høsten 2019

Programmet for hjelpesendingsturen høsten 2019 er klart. Turen går i november, fra 7.11 til 15.11. Det blir som vanlig besøk i Vyborg og St. Petersburg. Tidligere turer har vært svært populære og vi håper mange blir med denne høsten også.

Du finner mer info ved å klikke deg inn på
TURinfo nov 2019

Dugnadstur våren 2019

26. april var starten på en ny dugnadstur for Vyborghjelpen. Fem karer fra sør- og vest- Norge reiste til Vyborg for å gjøre dugnadsarbeid. For noen ble det trøbbel ved avreisen fordi det reisedagen ble streik for pilotene i SAS. Problemene løste seg i midlertid raskt og turen gikk som avtalt fra Oslo med bil. Vel fremme var det bare å komme i gang. Det som skulle gjøres var godt planlagt på forhånd.

De som var med var Kjell Magne Turøy, Fitjar/ Nils Olav Taranger, Huglo/ Ivar Lund, Kristiansand/ Magne Hoddevik, Hoddevik/ Karstein Nystøyl, søre Sunnmøre.

Arbeidet denne gangen var å ferdigstille fjøset på senteret for tidligere rusavhengige. Selve bygget var satt opp i fjor og nå var det arbeidet med skikkelig tak og vinduer som stod for tur. I tillegg ble fjøset innredet med båser og lettvinte måter å fore dyrene på. Fjøset er satt opp med tanke på arbeidstrening for dem som bor der. En vil også i tillegg ha inntekt fra dyreholdet.

Et tidligere tilbygg ved senteret for kvinner, ble også ferdigstilt.

Ungdommene som bor på senteret var til god hjelp og de deltok i arbeidet. Selv om det en natt hadde snødd ble taket ryddet for snø og arbeidet kunne trygt fortsette.

De åtte- ti dagene turen tok, ble godt utnyttet samtidig som det blir skapt både godt samhold og godt vennskap mellom turdeltakere og beboere.

Vellykkede basarer

Denne uken har Vyborghjelpen hatt to basarer. Begge plassene var resultatet svært godt, både når det gjelder innkomne midler og stemningen på basaren. De som var møtt frem hadde en trivelig stund sammen. Vi tar her med noen bilder fra Osternes bedehus og et referat fra Godøy bedehus

En liten rapport fra Vyborbasaren på Godøy:

Torsdag kveld var det ennå en gang Vyborgbasar på Godøy bedehus i Giske kommune på Sunnmøre. Basaren var i mange år på Valderøy før den ble flyttet til Godøy bedehus.

Ulike aktører er med og deltar med program. En av de mest trufaste aktørene er Godøy Brass. Slik også dette året. Av sangere er det ulike aktører som har vert med. Dette året var det ei flott mannsgruppe, ASAF, fra Giske kommune som gledde basarlyden med vakker sang. Der var også diktlesing og lysbilder fra arbeidet i Vyborg og St.Petersburg området. Så kvelden ble lang.

Hoveddelen var selvsagt basardelen. Mange flotte gevinster fikk nye eiere denne kvelden. Det var solgt mange loddbøker i forkant, men også mange loddbøker på basarkvelden. I tillegg var det to omganger med åresalg. 

Der var kanskje litt mindre folk dette året. Kanskje det fine været ikke var gunstig for en basarkveld. I tillegg var det denne kvelden kolonnekjøring i tunnelene til øyene. Dette påvirket selvsagt også litt inn på resultatet som uansett ble svært bra.

STOR takk til alle som har vert med å solgt lodd. Mange har fått loddbøker tilsendt i posten. ALLE bøkene kom solgte tilbake, kanskje med unntak av ei. Tror ikke noen blir fornærmet om to navn blir nemd. Norunn og Jostein Mulelid.  Mange dager har de tilbrakt på ulike butikker i Giske kommune. De har gjort et STORT arbeid i alle åra. TUSEN TAKK. Takk og til de som brukte mye tid på å lage til basaren, både med oppsetting og nedrigging av bord og stoler. Alle som laget mat, og som tok ansvar på huset denne kvelden. Mange flotte hjelpere var i sving.

Og ikke minst. TAKK til alle som kom og var med på basarkvelden.

Ref. fra basaren.

På de to basarene kom det inn tilsammen ca. hundrede tusen.

 

Basar i Godøy bedehus

Torsdag 25. april er det basar i Godøy bedehus kl. 18.00. Loddsalg fra kl. 17.30. Torgeir Tysnes holder andakt og det blir sang av ASAF. I tilleg blir Godøy brass med. Lysbildeserie fra Russland.

BASAR 9. APRIL, Langevåg

Tirsdag 9. april er det Vyborgbasar
i Langevåg bedehus.
Jostein Mulelid holder andakt
sang av Sulagutane
Lysbilder fra Vyborghjelpen sitt arbeid

Basaren starter kl 18.00

Alle er hjertelig velkomne!!!

 

Landsstyremøte i Vyborghjelpen 02.03.2019

Møte i Landsstyret på Ålesund Folkehøgskole

Landsstyremøtet ble avholdt på Ålesund folkehøgskole. Det var formann Jon Teigen som ønsket velkommen før Magnhild Turøy holdt en kort andakt med utgangspunkt fra Jes. 45.2, 5. Mos. 31. 8 og Sal. 91. 11.

Etter dette orienterte formannen om endringer ved grensen til Russland. Tidligere kunne hver passasjer ta med 50 kg bagasje. Dette er nå endret til 25 kg.
Det ble også gitt en orientering om situasjonen i tilknytning til samarbeidsavtalen med Plussreiser. Dette ble tatt opp som eget punkt i styremøtet.

Regnskap, revisjon og økonomisaker ble så lagt fram uten spesielle merknader.

Det ble videre foretatt valg av nytt styre. Styremedlemmer er nå : Liv Randi Rystad, Jon Teigen, Jostein Mulelid, Johannes Stokke og Jorunn Håskjold.

Til landsstyret for 2019 ble disse valgt: Anna Hobbesland, Birgit Korsvik, Magnhild Turøy, Arnhild Dale, Jorunn Fluevåg og Lars Erik Nesseth.

Forslag om budsjett, kontingent og revisor for 2019 ble lagt frem og godkjent.

Hoved turen til Russland blir 7. – 15. november 2019. Den følger samme opplegg som i 2018 og brosjyren med turprogram vil snart være tilgjengelig.

Samarbeidsavtalen med Plussreiser som turoperatør, er oppsagt og landsstyret har enstemmig takket ja til tilbudet fra ny turoperatør. Bakgrunn for vedtaket er kostnadsnivået i forslagene.

Til slutt på møtet ble det drøftet en del praktiske endringer og forslag i forbindelse med driften av Vyborghjelpen.

Johannes stokke har utarbeidet et fyldig referat fra Landsrådsmøtet. Dette kan en få tilsendt (helst på mail) ved å henvende seg til Jon Teigen på mob. 90069439

Vellykket konsert i Bratvåg kirke

Vi tar med oss noen bilder fra konserten  med Hilde Margrethe Gjengedal m/ venner den 15. februar i Brattvåg kirke. Både tekst og bilder er hentet fra Vyborghjelpen sin side  på Facebook.

TUSEN TAKK alle sammenNesten 300 personer møtte opp på konserten i Brattvåg kirke?Rørt?og takknemlig?Tusen takk for raus giverglede til Vyborghjelpen ?

Konsert i Brattvåg kirke 15. februar

Fredag 15. Februar kl 19.00 inviterer Hilde Margrethe Gjengedal med sang -og musikkvenner til KONSERT i Brattvåg kirke?
Dette blir en kveld med gode musikere og sangere, som serverer en «musikalsk konfekteske» bestående av gospeltoner, kristen cøntri, salmesang mm. Hildes ønske er å gi noe tilbake fra sang og musikk som har betydd mye i eget liv? Sett av datoen og vær varmt velkommen
GRATIS INNGANG –
KOLLEKT TIL VYBORGHJELPENS HJEPEARBEID I RUSSLAND

 

Basar på Træet bedehus

Nok en basar for Vyborghjelpen er avviklet. Denne gangen var det på Træet bedehus på Askøy lørdag 26. januar. Leder for Vyborghjelpen, Jon Teigen, tok turen til Askøy og fortalte om arbeidet i Russland. Basaren ble flott ledet av Jorunn Heggernes og Herdla barnekor og koret Evangelis sørget for flott god sang. Resultatet ble også svært flott, med over 50 000 kroner innsamlet. Det ble en hyggestund!

Styret vil takke ALLE som står på i arbeidet for Vyborghjelpen!

Vi tar med en kommentar fra Facebook:
Glad for at det kom så mye folk og var med på Vyborg basaren på Træet bedehus.
En hjelp til fattige familier i øst
Nå reiser Vyborghjelpen med mat og klær. Flinke håndverkere er med og bygger. Nå skal de bygge nytt fjøs
Glad for å kunne være med å støtte arbeidet

Avsluningsdagen for denne turen

Fint vær over Haukeli i dag

En vellykket tur nærmer seg slutten

I dag tar vi med et knippe bilder fra de siste dagene av turen. Her kan en se fra besøket på barneheimen Life, restauranten «Tusen og en natt», St. Petersburg og litt av det en hadde med i hjelpesendingen. Turdeltakerne har forlatt Vyborg og har allerede passert Stockholm i strålende sol og elleve ºC.

Besøk på Rehabiliteringssenter

I dag var det besøk på rehabiliteringsenter der en og prøver å være selvberget.

Hjelpeturen høsten 2018

Vel fremme i Vyborg! 

Turen har så langt gått fint! Stille og fint over Østersjøen med Silja Symphony.

Enda en vellykket basar

Lørdag ettermiddag var folk samlet i Blomsterdalen bedehus til Vyborgbasar. Det var fullt hus og god stemning. Gunnar Lorens Lien ønsket velkommen og ledet hele basaren gjennom på en god måte. Familiekoret fra Søreide kirke deltok med frisk og positiv sang. Per Ivar Kjærgård holdt en kort andakt der han talte om å speile oss mot Jesu ord. Det ville vise oss sannheten om oss selv og troen på det beste, på Guds ord, vil føre til handling i livene våre.
Magnhild og Kjell Turøy orienterte om arbeidet i Vyborg.

Masse flotte gevinster stod klar til utlodning. Hovedgevinst var en kajakk som i fjor, men en kunne også vinne både sykkel og flotte fotografier. Etter 3 åresalg og trekning av loddbøker kunne en konstatere at basaren hadde samlet inn like over 140 000 kr., penger som kommer vel med i Vyborghjelpen sitt arbeid.

Takk til alle som er med å støtter arbeidet!

BASAR i Blomsterdalen 3. november 18

Velkommen til årets basar for Vyborghjelpen i Blomsterdalen!

3. november kl. 15:00 er bedehuset Karmel stedet å være. Årene er sortert og tombolaen er ristet – nå er vi klare for basar!

På programmet har vi andakt av Per Ivar Kjærgård, informasjon om arbeidet til Vyborghjelpen av Magnhild Turøy, sang av Familiekoret fra Søreide kirke, hovedutlodning, åresalg og kaffe og kaker.

Uken etter basaren reiser Vyborghjelpen igjen til Russland for å hjelpe våre naboer i øst. Basaren er til inntekt for denne turen, slik at de kan ta med seg mat, klær og penger til mennesker som virkelig trenger det. Vyborghjelpen ble startet i 1995 gjennom turarrangøren SI-Reiser og driver hjelpearbeid blant barnehjemsbarn, syke og rusmisbrukere i Vyborg- og St. Petersburg-området i Russland.

Ta med deg en venn, vi sees på basar!

Vellykket basar i Sunnhordland

Kl. 15.00 var det fult hus på Fitjar bedehus. Kjell Turøy ønsket velkommen og Fitjar musikkforening/ Sunnhordlandsmusikken sang svært så fint. Jon Teigen informerte om arbeidet og intervjuet pastor Aleksey som etterpå takket for all støtte fra Norge. Det ble også plass til en innholdsrik andakt og sang av Jostein Mulelid.

Så var det tid for loddsalg og trekninger i tillegg til mat og kaffe. Loddsalget til åretrekningene gikk svært bra. Det var solgt lodd på loddbøker flere plasser i Sunnhordland før basardagen i tillegg til på dagens basar.

Alt dette viste igjen på resultatet. Opptellingen i etterkant viser at det ble innsamlet mellom
160 000 og 170 000 kroner! Styret for Vyborghjelpen og lederne for Sunnhordlanshjelpa er svært takknemlig for alle som støtter arbeidet og vil takke hver enket! En vil også takke alle frivillige som var med i arbeidet for å få til en vellykket basar!  Vi tror vel også det var kjekt for pastor Aleksey å få oppleve basar for første gang.

BASAR på Fiskå ungdomshus tirsdag 11. september

Tirsdag 11. september blir det basar på Fiskå ungdomshus kl. 18.00. Rovde Blandakor blir med. Pastor Aleksey fra Vyborg blir med. Basarkameratane: Jon Teigen, Jostein Mulelid og Johannes Stokke blir også med. Det blir loddsalg, mat og kaffi. Det blir også vist lysbilder fra Vyborghjelpen sitt arbeid.

Alle er velkommen på basar!!

MØTE søndag 9. september i Ulsteinvik

Søndag 9. september blir det møte på Ulsteinvik bedehus kl. 17.00. Med på møte blir pastor Aleksey fra Vyborg. Jon Teigen, Jostein Mulelid og Johannes Stokke deltek med sang. Det blir lysbilder fra Vyborghjelpen sitt arbeid. Det blir kollekt til Vyborghjelpen.

Alle velkommen.

BASAR i Sunnhordland ( Fitjar ) 8. september

Så er det igjen tid for en ny basar for Vyborghjelpen. Denne gangen skal basaren være på Fitjar bedehus lørdag 8. september. Basaren starter opp kl. 15.00. Jon Teigen med flere, vil representere Vyborghjelpen. Pastor Aleksey fra Russland vil delta med vitnesbyrd. Sunnhordlandsmusikken/ Fitjar musikkforening blir med og synger på basaren.

Ellers er det som vanlig andakt, loddsalg, åresalg og loddtrekninger. Det skal også bli plass til servering og til å slå av en prat med kjente.

Sett av dagen på Fitjar 8. september !!!

Alle er hjertelig velkommen !!

Hjelpesending høsten 2018, 8.-16. november


Kom å bli med på Hjelpesendingstur til Russland
.
Dette er en litt annerledes tur, en spennende tur som gir mange sterke inntrykk. Påmelding gjør du hos Plussreiser,
tlf. 70 17 90 00, Skulle du ha spørsmål om turen er det bare å ta kontakt med noen av lederne. Håpet er at mange blir med for jo flere som blir med, jo mer får vi med over grensen.

Her kan du lese info om turen:
2018 Vyborg tur

Det blir ikke Vyborgbasar i Brattvåg 2018

Denne infoen er hentet fra en melding sendt på Facebook 21.06.18:

VIKTIG‼️KUNNGJØRING:

Det blir IKKE Vyborgbasar i Brattvåg i 2018. Vi har hatt 10 basarer og gir oss på topp ?
TUSEN HJERTELIG TAKK til alle som har bidradd til de gode resultatene, som har hjulpet mange fattige familier i Russland. Til sammen har dere vært med og samlet inn ca 700 000 kroner. I tillegg masse klær, sko osv. Til dere som har ryddet skapene og fremdeles vil gi til Vyborghjelpen: Vi tar fremdeles i mot. Behovet er like stort. Kontaktpersoner i Brattvåg er Oddny Nyheim og Gerd Finnøy. Det kan ellers leveres varer i Vikakroken (Plussreiser og S. Indremsjon) i kontortiden.
TIL SLUTT: VIKTIG MELDING‼️:
Vi jobber med et arrangement /konsert til inntekt for Vyborghjelpen? Det blir 15. februar 2019. Sett av datoen og Følg med….følg med ?

Vellykket dugnadstur

I slutten av april reiste seks mann av sted til Vyborg for å hjelpe til med dugnadsarbeid. Tre mann fra Sunnhordland, en fra Kristiansandskanten og to fra Ålesunds området var med på turen.

Vel fremme startet arbeidet med å lage til et tilbygg på Betesda, rehabiliteringssenteret for kvinner. Samtidig ble siste jobben gjort ferdig med muren hvor fjøset skulle bygges. Deretter kunne en så få satt opp bindingsverket på det ca. 5 ganger 10 m store fjøset. Huset ble kledd, fikk inn vinduer og pålagt sutak, slik at det var tett i løpet av uken dugnadsgjengen var på plassen.
Det ble også satt inn fire nye vinduer i Håpets hus, rehabiliteringssenteret for menn. Dugnadsgjengen fikk god hjelp av flere av beboerne på senter, med arbeidet som ble gjort de forskjellige plassene.
Tid til besøk ved Åpne Dører ( tidlige kjent som det kristne senteret ) ble det og. Richard og Judy var tilbake og regnet med å bli værende en stund framover.

Dugnadsgjengen er nå vel hjemme og kan rapportere om vel utført jobb og et godt kameratskap på turen.

Basar i Åseral bedehus

Så er en fantastisk Vyborg-basar over. Det var et fullsatt Åseral bedehus. Jon Teigen holdt andakt og fortalte om arbeidet vårt i Russland. Flotte gevinster og nydelig koldtbord. Og det kom inn over hundre og femti tusen kroner.  Det er et utrolig resultat !!