Landsstyremøte i Vyborghjelpen 02.03.2019

Møte i Landsstyret på Ålesund Folkehøgskole

Landsstyremøtet ble avholdt på Ålesund folkehøgskole. Det var formann Jon Teigen som ønsket velkommen før Magnhild Turøy holdt en kort andakt med utgangspunkt fra Jes. 45.2, 5. Mos. 31. 8 og Sal. 91. 11.

Etter dette orienterte formannen om endringer ved grensen til Russland. Tidligere kunne hver passasjer ta med 50 kg bagasje. Dette er nå endret til 25 kg.
Det ble også gitt en orientering om situasjonen i tilknytning til samarbeidsavtalen med Plussreiser. Dette ble tatt opp som eget punkt i styremøtet.

Regnskap, revisjon og økonomisaker ble så lagt fram uten spesielle merknader.

Det ble videre foretatt valg av nytt styre. Styremedlemmer er nå : Liv Randi Rystad, Jon Teigen, Jostein Mulelid, Johannes Stokke og Jorunn Håskjold.

Til landsstyret for 2019 ble disse valgt: Anna Hobbesland, Birgit Korsvik, Magnhild Turøy, Arnhild Dale, Jorunn Fluevåg og Lars Erik Nesseth.

Forslag om budsjett, kontingent og revisor for 2019 ble lagt frem og godkjent.

Hoved turen til Russland blir 7. – 15. november 2019. Den følger samme opplegg som i 2018 og brosjyren med turprogram vil snart være tilgjengelig.

Samarbeidsavtalen med Plussreiser som turoperatør, er oppsagt og landsstyret har enstemmig takket ja til tilbudet fra ny turoperatør. Bakgrunn for vedtaket er kostnadsnivået i forslagene.

Til slutt på møtet ble det drøftet en del praktiske endringer og forslag i forbindelse med driften av Vyborghjelpen.

Johannes stokke har utarbeidet et fyldig referat fra Landsrådsmøtet. Dette kan en få tilsendt (helst på mail) ved å henvende seg til Jon Teigen på mob. 90069439