Om Oss

Vyborghjelpen sitt formål

Vyborghjelpens formål er å hjelpe folket i Vyborg- og St.Petersburg-området materielt og åndelig. Vi ønsker å gi et håndslag til Menigheter, Sykehus, Barnehjem, Skoler, Rehabiliteringssenter, Familier og Enkeltpersoner.

Det er dette vi vil!

Litt om Historien til Vyborghjelpen

Vyborghjelpen ble startet av Si-REISERs turdeltakere i 1995. Bakgrunnen var 2 sommerturer til Karelen i Finland i 1994 og 1995.

Da tok gruppene båt på Saimaa-kanalen fra Lappenranta til Vyborg. Nøden og kulturforskjellen vekket noe hos turdeltagerne.
De samlet inn noen tusen kroner, og ba Si-REISER organisere en hjelpesending til folket i Vyborg.

Si-REISERs ledelse tok utfordringen på strak arm, og la i vei 18. oktober 1995. Det var 13 gjester i bussen, som for øvrig var fylt med klær og matkasser.Ledere var Steinar Harila og Jon Teigen.

Baptistkirken, Den lutherske kirke, Den russisk ortodokse kirke, Det jødiske samfunn og et evangelisk senter ble besøkt.
Si-REISERs styre stilte seg fra første stund bak tiltaket.

I 20 år har Si-REISER arrangert hjelpesendingsturer til vårt nabofolk i øst.
I løpet av den tid har mange titalls busser vært på nabobesøk til sykehus, barnehjem, fengsel,
menigheter, enkeltpersoner osv. Basarer og enkeltpersoner flere steder i Norge samler hvert år
inn over 1 million kroner, og mange titalls kubikk med varer.
Vyborg var en gang en vakker by. Den har vekslet mellom å være svensk, finsk og russisk. Men etter vinterkrigen har byen tilhørt Russland.
Fattigdommen er nå stor i hele Vyborg-området. Vyborghjelpen har disse årene gitt mange håndslag til ulike institusjoner, familier og menigheter. Spesielt har det vært stort å være med på å kjøpe, renovere og starte de to evangeliesentrene ”Håpets hus” for menn og ”Bethesta house” for kvinner.
Nå er det  byggingen av et kristent barnehjem det prosjektet som opptar oss mest. Men de andre prosjektene holdes ved like.

I 2014 stod den første leiligheten i barnehjemmet ferdig, og ble innviet i juli.

I januar 2015 ble Vyborghjelpen egen organisasjon. En god femårig samarbeidsavtale med Si-Reiser AS sikrer oss kontinuitet og trygghet for god tilrettelegging av turene.

Finansiering

Vyborghjelpen er finansiert av innsamlede midler.
For eksempel ved Basarer ( i Åseral, Valderøy, Blomsterdalen, Vanylven, Brattvåg, Volda og Fitjar.)

Vi får også gaver fra enkeltpersoner, barnehager, skoler, lag og foreninger.
Vi samler også inn kollekter på møter, turer, eldretreff og lignende.
I forbindelse med innlevering av klær og lignende, samt sponsing av vareforsendelse blir det også gitt betydelige beløp.