Prosjektene til Vyborghjelpen

Vyborghjelpen ble startet av Si-REISER’s turdeltagere i 1994-95.
Første hjelpesendingstur ble gjennomført av Steinar Harila, Johannes Stokke og Jon Teigen m.fl. høsten 1995.

Vyborghjelpen drives i regi av Si-REISER.
Si-REISER sitt styre velger Vyborghjelpens styre, – og godkjenner hvert år årsmelding og regnskap.

Vyborghjelpens formål er å hjelpe folket i Vyborg og St.Petersburg-området materielt og åndelig. Vi ønsker å gi et håndslag til Menigheter,
Sykehus, Barnehjem, Skoler, Familier og Enkeltpersoner.

Gaver og basarer
Vyborghjelpen finansieres av gaver fra enkeltpersoner, foreninger, skoler,
lag og andre grupper. Flere Basarer arrangeres årlig rundt om i landet.
Gave-inntektene har økt hvert år siden starten. I 2012 kom det inn ca.
1.2 mill.

Budsjettet for 2013 er litt spesielt.
Vi satser på gaveinntekter på 1.270.000,-. Men utgiftene blir 1.570.000,-. Vi har nemlig besluttet å ta opp et likviditetslån på NOK 900.000.- sommeren 2013. Dette gjør vi for
at arbeidet med den kristne barneheimen kan fortsette kontinuerlig til den
ene leiligheten er ferdigstilt.

Ønsket vårt er at likviditetslånet skal tilbakebetales så fort som mulig. Vi
budsjetterer med at ”kun” NOK 300.000,- skal stå igjen ved årsskiftet.
Eller kan vi med din hjelp greie å kvitte oss med hele lånet før vi må skrive
2014?

Dersom gaveinntektene blir kr. 1.570.000,- er vi gjeldfrie ved nyttår- – – -!
I budsjettet for 2013 er det satt opp NOK 370.000,- til 12 ulike prosjekt.
I tillegg kommer altså 1.200.000,- til barnehjems-prosjektet.

Sykestue i Kondratjevo

Lokalsykehuset i Kondratjevo er besluttet nedlagt. Det er ikke bare i Norge de lokale småsykehusene skal bort.

Vi har pr. april 2013 ikke total oversikt over situasjonen. Det er sagt at sykehuset allerede er lagt ned, men det er opprettet en dag-klinikk hvor overlege Margarita fortsatt er leder.
Vi vil i løpet av våren ha kontakt med Margarita, og spørre om det er noe hun trenger i den nye situasjonen.
Prosjektet er i 2013 satt opp med USD 2.000,- ca. NOK 12.000

Vyborg Kristne Senter

I 1993 kom et amerikansk ektepar til Vyborg, – med kall om å spre budskapet om Jesus til folket i Russland. Spesielt litteraturarbeidet sto deres hjerte nær. Ekteparet kom fra Florida, og heter Judy og Richard Grout.

De har fått hjelpe mange og står i dag i et rikt sosialt og åndelig arbeid. Besøkstjeneste, Hjemmehjelp, Rehabiliteringsarbeid, Barnearbeid og Litteraturarbeid. De har blitt gode medspillere for Vyborghjelpen.Ikke minst formidler og styrer de økonomien i en del av våre prosjekter. Vyborghjelpen har sponset driften av senteret, – og spesielt barnearbeidet som de driver. Det ukentlig flere gudstjenester på senteret.

Fikk i 2012 USD 6.000,-

Prosjektet trenger i 2013 USD 6000,- ca. NOK 36.000

Baptistkirken i Vyborg

Dette ble vårt første kontaktpunkt da vi kom på vår første tur i 1995.

Den gang en liten nystartet menighet med noen få medlemmer. De var uten kirke. Men grunnmurene var på plass. I 2001 ble dagens praktiske og flotte kirke ferdig. Med hjelp fra kristne venner i USA, Finland, Sverige og ikke minst Norge.

Baptistkirken har hele tiden vært vår hovedkontakt. De tar imot og formidler videre mye klær. De tar imot og formidler videre matvarer. Vyborghjelpen har fått bidra med mye utstyr til kirken (vannledning, strømledning, stoler og bord, materialer og midler til bygget m,v,). Vyborg-hjelpen har også bidratt med mye utstyr til barne- og ungdomsarbeidet i menigheten.

Pastoren utfordret oss i 2001 på åndelig hjelp, – ikke bare materiell hjelp.
Vyborghjelpen har derfor sponset utadrettede arrangement som konserter med Viktor Klimenko (meget populær i Russland) i 2004, festkveld på kjerka ”Norwegian Evening ” i 2005, julefest i 2006, løpesedler og plakater i byen. Nye konserter med Viktor Klimenko i 2007, mv. fikk i 2012 USD 5.000.

Prosjektet har i 2013 behov for alle typer klær og sko (barn, dame og herre).
Likeså USD 5.000.- ca. NOK 30.000.-

Kristen Barneheim

Da Baptistkirken fikk sitt fine tomteområde på en høyde like vest for Vyborg sentrum, tidlig på 1990-tallet, var det tiltenkt både kirke, barne-hjem og overnattingssted på tomta.

Kirken kom på plass i 2001, og er tatt i bruk. En meget viktig ”misjonsstasjon” i Vyborg. Overnattingsstedet er lagt på is.
Barnehjemmet hadde kun fått grunnmurer. De stod der i ca. 20 år.

Behovet er imidlertid skrikende stort. Det er mange ulykkelige gatebarn i Vyborg. Mange redde og fortvilte barn i alkoholiserte hjem. Mange foreldreløse barn som går på omgang mellom tilfeldige slektninger og naboer.
Vyborghjelpen har tatt på seg å finansiere første byggetrinn på et kristent barnehjem i regi av Baptistkirken. Prosjektet går ut på å bygge 2 leiligheter med plass til ca 10 – 12 barn i hver. Her vil fosterforeldre skape et godt kristent hjem for disse barna.

Totale kostnader var først kalkulert til NOK 2,4 mill. (USD 420.000,-) Nå viser det seg at kostnadene blir noe større. I februar gikk vi gjennom prosjektet igjen, – og kostnadsrammen er nå 3 mill.

I 2013 satser vi på å betale ut USD 200.000,- (tils. NOK 1.200.000,-). For å greie dette må vi trolig låne noen hundrede tusen. Men lånet skal tilbakebetales i 2014.

Kristne barnearbeidere

Vyborghjelpen inngikk i 2005 en avtale med Baptistkirken om å sponse en Barnearbeider som ukentlig skulle besøke flere Barnehjem i Vyborgområdet. Vi garanterer for lønn og transport til og fra landsbyene der institusjonene ligger.

Arbeidet er kommet inn i et meget bra spor de siste årene. For tiden er det pastorparet i Svetagorsk, Ira og Alex som står i denne tjenesten.
Fikk i 2012 USD 3.000.- Prosjektet trenger i 2013 USD 3.000,- ca. NOK 18.000.-

Diakon Lyudmila

Lyudmilla er ”vår” diakon i Vyborg-området. Hun er sykepleier av utdanning, men opplever et kall til å arbeide blant syke og fattige. Hun er et levende vitne om Jesus Kristus som den store legen. Siden 2002 har Vyborghjelpen sponset hennes lønn (gjennom Vyborg Kristne Senter). Vyborghjelpen har også hjulpet henne og mannen Sergeij med en liten, men god leilighet.

Lyudmila hjelper mange med rulatorer, krykker, mat og klær.
I 2012 fikk prosjektet USD 7.000,-
Prosjektet trenger i 2013 rulatorer, krykker og USD 7.000,- ca. NOK 42. 000.-

”Håpets Hus” (Evangeliesenter for menn)

Alkoholproblemene i Russland er enormt store. Likeså narkotikaproblemene. Baptistkirkens union har 5 rehabiliteringssenter i St. Petersburg–regionen. I november 2007 ble det første rehabiliteringssenteret i Vyborg–distriktet innviet. 15-20 mannfolk har de siste årene vært på senteret.

Bygningsmessig kom det meste på plass i renoveringen før vi tok senteret i bruk i 2007. Men noe gjenstår og taket på tilbygget må tettes.
Fikk i 2012 USD 5.000
Prosjektet trenger i 2013 USD 5.000,- ca. NOK 30.000

”House of Bethesda” (Evangeliesenter for kvinner)

Det er ikke bare mannfolkene som har store rusproblemer i Russland. Tusenvis av kvinner sliter også. For noen år siden kom det et ønske fra Baptistkirken om å starte et Evangeliesenter for kvinner. Et hus ble kjøpt. Dugnadsfolk fra Norge har 2 ganger vært bortover og snekret en uke. I april i år gjennomføres 3. tur, – da sentret trenger nytt tak.

Da vil bygget fremstå meget bra. Her vil ca 15 kvinner kunne bo og få hjelp. Det er investert nesten 1 mill. i prosjektet.
I 2012 fikk Bethesda house USD 5.000.-
Prosjektet trenger i 2013 USD 5000.- ca. NOK 30.000.-

Barneheimen «Life» i St.Petersburg

Barneheimen ”LIFE” i St. Peters-burg har vært besøkt og støttet av Vyborghjelpen i mange år. Elena har drevet dette arbeidet siden 1996. Det har vært en kontinuerlig kamp for å overleve og slippe å måtte sende de 15-20 barna ut på gaten igjen. Her møtes de med kjærlig omsorg. De får skolegang og blir fulgt opp av voksne. Men mat og utstyr er det knapt med.

”I dag hadde vi ikke nok mat til barna” fortalte Elena en gang vi kom på besøk. ”Men på morgensamlingen ba vi om at noen måtte komme med havregryn til oss. Har dere havregryn i bussen?” var spørsmålet. Og vennene fra Norge kunne bære inn kassevis med havregrynposer.
Verre var det som hendte vinteren 08/09. Elena og de 15 barna ble oppsagt i den leiligheta de hadde disponert i over 10 år. I 2010 fikk de en ny, men mindre leilighet. Barneflokken måtte derfor reduseres.
Fikk i 2012 USD 6.000.- Prosjektet bør i 2013 også få USD 6.000,- ca. NOK 35.000.-

Pastor Valery

Pastor Valery var tidligere pastor i Baptistkirken i Vyborg. I 2007 var hans oppgave å legge til rette for kjøp og igangsetting av det første Evangeliesenteret. Dette målet ble nådd da ”Håpets Hus” ble innviet 10. november 2007.

Stor var også begeistringen da Evangeliesenteret for kvinner (Bethesda House) ble innviet i november 2010.
Valery har også etablert en ny menighet i Vyborg øst. Vyborghjelpen har finansiert menighetslokalet (med ca NOK 400.000,-) Valery er en nøkkelperson for Vyborghjelpen.

Pastor-tjenesten
Valery er altså pastor i den nye menigheten øst i Vyborg. Han er også tilrettelegger og tilsynsmann for de 2 Evangeliesentrene.
I 2012 fikk Valery USD 10.000,- ca. NOK 60,000, (lønn). I tillegg finansierte vi en garasje på en tomt som er kjøpt like utenfor Vyborg sentrum. Her bor Valery med sin familie flere måneder om sommeren.
Prosjektet trenger i 2013 USD 10.000 ca. NOK 60.000.- pluss NOK 10.000.- til husprosjektet.

Leilighet for pastor Aleksey Ferdinand

Baptistkirken i Vyborg (”Kirken på klippen”) har fått ny pastor.

Gamlepastoren, Slava, er blitt seniorpastor. Den nye pastoren, – Aleksey Ferdinand, er en middelaldrende familiefar som har kjøpt seg en liten leilighet i en gammel boligblokk ikke langt fra kirken. Vyborghjelpen har lovet ham Euro 5.000,- (tilsvarer ca. USD 6.000,-) i 3 år til leilighetsprosjektet. Han pusser opp hele leiligheten selv. Vyborghjelpen ser det som viktig at pastorfamilien får tilfredsstillende boforhold.

Prosjektet trenger i 2013 USD 6.000,- NOK 36.000.-

Målsetting 2013

Vyborghjelpen i ønsker i 2013 å støtte 12 prosjekt + Barnehjemsprosjektet.
Totalt utgjør dette NOK 1.570.000.- med en dollarkurs på 6.00.-
Dersom dollarkursen går ned igjen i 5.50, – greier vi oss med NOK 1.430.000.-
Vi håper og ber om en sterk norsk krone i forhold til dollaren.

Takk for din støtte!