Enda en vellykket basar

Lørdag ettermiddag var folk samlet i Blomsterdalen bedehus til Vyborgbasar. Det var fullt hus og god stemning. Gunnar Lorens Lien ønsket velkommen og ledet hele basaren gjennom på en god måte. Familiekoret fra Søreide kirke deltok med frisk og positiv sang. Per Ivar Kjærgård holdt en kort andakt der han talte om å speile oss mot Jesu ord. Det ville vise oss sannheten om oss selv og troen på det beste, på Guds ord, vil føre til handling i livene våre.
Magnhild og Kjell Turøy orienterte om arbeidet i Vyborg.

Masse flotte gevinster stod klar til utlodning. Hovedgevinst var en kajakk som i fjor, men en kunne også vinne både sykkel og flotte fotografier. Etter 3 åresalg og trekning av loddbøker kunne en konstatere at basaren hadde samlet inn like over 140 000 kr., penger som kommer vel med i Vyborghjelpen sitt arbeid.

Takk til alle som er med å støtter arbeidet!