Vellykket dugnadstur

I slutten av april reiste seks mann av sted til Vyborg for å hjelpe til med dugnadsarbeid. Tre mann fra Sunnhordland, en fra Kristiansandskanten og to fra Ålesunds området var med på turen.

Vel fremme startet arbeidet med å lage til et tilbygg på Betesda, rehabiliteringssenteret for kvinner. Samtidig ble siste jobben gjort ferdig med muren hvor fjøset skulle bygges. Deretter kunne en så få satt opp bindingsverket på det ca. 5 ganger 10 m store fjøset. Huset ble kledd, fikk inn vinduer og pålagt sutak, slik at det var tett i løpet av uken dugnadsgjengen var på plassen.
Det ble også satt inn fire nye vinduer i Håpets hus, rehabiliteringssenteret for menn. Dugnadsgjengen fikk god hjelp av flere av beboerne på senter, med arbeidet som ble gjort de forskjellige plassene.
Tid til besøk ved Åpne Dører ( tidlige kjent som det kristne senteret ) ble det og. Richard og Judy var tilbake og regnet med å bli værende en stund framover.

Dugnadsgjengen er nå vel hjemme og kan rapportere om vel utført jobb og et godt kameratskap på turen.