BASAR 6. april

Det blir basar på Åseral bedehus
6. april kl. 18.00.
Jon Teigen blir med.

Gratis koldtbord
Alle er velkommen til trivelig
Vyborgbasar