Vellykket basar i Sunnhordland

Kl. 15.00 var det fult hus på Fitjar bedehus. Kjell Turøy ønsket velkommen og Fitjar musikkforening/ Sunnhordlandsmusikken sang svært så fint. Jon Teigen informerte om arbeidet og intervjuet pastor Aleksey som etterpå takket for all støtte fra Norge. Det ble også plass til en innholdsrik andakt og sang av Jostein Mulelid.

Så var det tid for loddsalg og trekninger i tillegg til mat og kaffe. Loddsalget til åretrekningene gikk svært bra. Det var solgt lodd på loddbøker flere plasser i Sunnhordland før basardagen i tillegg til på dagens basar.

Alt dette viste igjen på resultatet. Opptellingen i etterkant viser at det ble innsamlet mellom
160 000 og 170 000 kroner! Styret for Vyborghjelpen og lederne for Sunnhordlanshjelpa er svært takknemlig for alle som støtter arbeidet og vil takke hver enket! En vil også takke alle frivillige som var med i arbeidet for å få til en vellykket basar!  Vi tror vel også det var kjekt for pastor Aleksey å få oppleve basar for første gang.