Landsrådsmøte referat 29.02.20

Landsstyremøtet ble avholdt på Ålesund folkehøgskole. Det var formann Jon Teigen som ønsket velkommen.  Jostein Mulelid holdt andakt med utgangspunkt fra Ap.gj. 20.32. Han leste mange visdomsord om å leve på en god måte og å leve for Jesus er en rikdom i livet.

Årsmeldingen ble godkjent og regnskap, revisjon og økonomisaker ble så lagt fram uten spesielle merknader.

Det ble videre foretatt valg av nytt styre. Styremedlemmer er nå : Liv Randi Rystad, Jon Teigen, Ove Alnes, Johannes Stokke og Jorunn Håskjold.

Til landsstyret for 2020 ble disse valgt: Anna Hobbesland, Birgit Korsvik, Magnhild Turøy, Marianne Nordby, Jorunn Fluevåg og Sigvald Sæther.

Forslag om budsjett, kontingent og revisor for 2020 ble lagt frem og godkjent.

Turer 2020.

Jubileumsturen blir i tidsrommet 04 – 12.November.         Feststgudstjeneste og Jubileumsfest søndag 8. november. Ellers samme opplegg som i 2019, men innlagt overnatting og besøk i Vidlitsy. Ellers kjører vi via Helsinki til Vyborg. Videre til St.Petersburg og via Tallin hjem over Stockholm. Buss settes opp fra Nordvestlandet, Bergen og Sørlandet. Korrespondanse i Hosten. Overnatting i Østfold.
Turteam :  Jostein Mulelid og Johannes Stokke
. Magnhild Turøy og Jon Teigen.

Sommertur 22 – 28. august. Vi inviterer med gjester for å få varene over grensa til Russland.     Levering både i Lappeenranta og Vyborg. På returen blir barna fra LIFE i St.Petersburg med til Norge. 

Vi kjører via Helsinki til Vyborg. Videre til St.Petersburg via Tallin og hjem over Stockholm.

Buss settes opp fra Nordvestlandet, Bergen og Sørlandet. Korrespondanse i Porsgrunn. Overnatting i Østfold.
Turteam:         – Jostein Mulelid og Johannes Stokke.
– Jon Teigen og Magnhild Turøy.

Videre ble det vedtatt å settes i gang et ad-hoc prosjekt i Vidlitsy i Karelen der en skal skifte vinduer og bordkledning.

Til slutt på møtet ble det drøftet en del praktiske endringer og forslag i forbindelse med driften av Vyborghjelpen.

Landsrådet samles igjen 05.03 – 07.03.21

Johannes stokke har utarbeidet et fyldig referat fra Landsrådsmøtet. Dette kan en få tilsendt (helst på mail) ved å henvende seg til Jon Teigen på mob. 90069439