BASARER UTSATT INN TIL VIDERE

Det er foreløpig endringer for avviklingene for to basarer. Kommende lørdag 21.03. skulle det vært Vyborgbasar i Åseral. Den er utsatt til seinere.
Det samme er basaren på Godøy 23.04. Den er også utsatt. Datoer for nye basarer får vi komme tilbake på.