Utdrag av referatet fra Landsrådsmøtet 22.01.18

Som tidligere nevnt på denne siden, skulle en komme tilbake med et referat fra Landsrådsmøtet som var i Ålesund 22.01.2018. Nå foreligger et utdrag av referatet som du kan lese ved å klikk på lenken under.

Utdrag fra Landsrådet2018