Landsrådsmøtet 2018

Landsrådet for Vyborghjelpen var samlet til møte mandag 22. januar på Ålesund folkehøgskole (tidligere Borgund f h skole). Vi vil komme tilbake seinere med et utdrag av referatet fra møtet.