Stor basar i Træet Bedehus

Det blir basar i Træet Bedehus, Askøy, på ettermiddagen lørdag 20. januar kl. 16.00. Jon Teigen forteller om arbeidet i Vyborg.
Sang av Herdla barnekor og Evangelis. Fine gevinster og åresalg. God bevertning.
Velkommen til alle fra bygd og by!!

Hjelp oss og hjelpe….våre naboer i øst