Nytt år!

I dag er vi kommet fram til årets siste dag! En dag for ettertanke. En dag for å tenke tilbake på det som har skjedd dette siste året og tanker for det året som ligger foran.
For Vyborghjelpen vil det være å tenke på dem som en har fått hjelpe dette siste året, men kanskje enda mer: Tanken på å få være til hjelp i det nye året som ligger foran oss. Takk til alle som har vært med å hjelpe og til dem som fortsatt vil være med i arbeidet! Og la oss huske på når vi nå står på terskelen til et nytt år:

Ordsp 3,1-2
Min sønn, glem ikke min rettledning, ta vare på mine bud i hjertet!  For de gir deg mange år og et langt liv og overflod av fred.