Notat fra landsmøte 5. mars 2022

Fra Landsrådsmøte 2022

Landsrådet 2022 ble avhold på Spjelkavik bedehus og tolv representanter var til stede.

Leder Jon Teigen ønsket velkommen og ga så ordet videre til Jostein Mulelid som hadde åpningsandakt. Han tok utgangspunkt i 5. Mos. 10. 17ff. og Frelsesarmens motto: Suppe, såpe og frelse. Dette viser hvor viktig det er å hjelpe våre medmennesker. ”Truskap i småting, er en stor ting”

Leder Jon Teigen orienterte om at han hadde vært i kontakt med vennene i Vyborg. For tiden er det vanskelig forbindelse til Russland. Disse problemene betyr ikke at vi vil slutte å hjelpe. Vi håper på en snarlig bedring av situasjonen.

Arbeidet der borte går sin gang med utdeling av «matposer» og i Vislitsy er ett klasserom nå omgjort til to bruker-rom. Ett enkeltrom og ett dobbeltrom.

Neste post på programmet gjaldt årsmelding 2021 og regnskap 2021. Begge sakene ble godkjent.

Inntektene til Vyborghjelpen kommer i all hovedsak gjennom basarene som avholdes. Følgende datoer er klare: Giskebasaren 02.04.2022, Vanylven 02.09.2022, Sunnhordlandsbasaren 03.09.2022.
Askøy hadde utlodning i januar og i Randasund blir det basar i løpet av året.
For Osterneset og Blomsterdalen er tidspunkt ikke avklart.

Siden det ikke blir tur til høsten vil en prøve å få til møter i sør-Norge den uken en vanligvis har hatt busstur ( uke 45). Detaljer vil komme senere.

Styret og landsråd vil prøve å få til ordning med fast givertjeneste og skattefri gaver. Dette blir det arbeidet videre med.

På sakskartet videre var det så diverse valg av personer til styret og landsrådet før en avsluttet samlingen med samtale om arbeidet videre.
Møtet ble avsluttet med bønn og sangen «O Jesus åpne du mitt øye»