Corona stoppet møte

Tanken var å ha møte i Bømlo bedehus den 10. desember, men smitte-sitasjonen i Norge gjør at dette må avlyses.