Sunnhordlandsbasaren

Dette året kunne me ikkje ha vanleg basar p.g.a. koronapandemien. Sal av lodd, formidla via Facebook, har likevel godt bra og no nærmar det seg trekning av loddbøkene.
😊😊
Me satsar på trekning 16. desember.
Tusen takk til alle som har vore med og støtta arbeidet som Vyborghjelpen driv i Vyborg og St. Petersburg.
Om fleire har lyst å kjøpa lodd, kan ein ta kontakt/
eller nytte vipps, til 95089784.
😊Trekningsliste vil bli lagt ut etter trekninga.👌