Loddsalg Sunnhordlandsbasaren

Loddsalg hos Spar Fitjar

Som tidligere nevnt vil en prøve på ha Sunnhordlandsbasar 16. januar. Loddsalg er i full gang via Facebook og Vipps. Folk er flinke å kjøpe lodd og det er allerede solgt for over kr. 13000 på denne måten. I tillegg til dette salget vil det være folk på plass hos
Spar Fitjar torsdagene 15. oktober og 29. oktober.

Dersom basaren ikke kan avvikles som planlagt, vil en trekke bøkene rundt nyttårsskiftet.
Har DU spørsmål eller kommentarer kan du kontakte Magnhild Turøy på Facebook eller ringe mobil 95 08 97 84.

STØTT mennesker i Russland, STØTT Vyborghjelpen!