Landsrådsmøte 2021, oppsumering

Her kjem ei lita oppsummering etter helga 27.-29. august. Denne helga var styret og landsstyret for Vyborghjelpen samla til styremøte i Ålesund. I den forbindelse blei det arrangert møter på tre forskjellige bedehus i nærområdet. Fredagskveld 27/8 var det møte i Valldal og Valle bedehus, lørdag var det styremøte i Spjelkavik bedehus og søndag formiddag i Langevåg bedehus (Sunnmøre), ei fantastisk god helg både møter og styremøte. Det var og godt å koma i saman å snakka om dette viktige arbeidet. P.g.a. pandemien har me ikkje kunna reist til Russland hverken i 2020 eller 2021, men me jobber med mål om å kunne få reisa tilbake så snart tilhøva legg seg tilrette.

Helsing Magnhild Turøy