Landsrådets møte 23. januar 2017

Landsrådet fra 2016- bilde

Fra v. Gudrun Longva, Jorunn Håskjold, Turid Sivertsen, Liv Randi Erlandsen Rystad, Jon Teigen, Birgit Korsvik, Anna Hobbesland, Jorunn Fluevåg, Magnhild Turøy, Norvald Bjørkevoll, Anbjørn Walderhaug, Jostein Mulelid, Johannes Stokke

Vyborghjelpen hadde sitt landsrådsmøte i Ålesund 23. januar. Landsrådet består av styret pluss representanter fra Sørlandet, Hordaland og Møre. Rådet behandlet årsmeldingen og regnskap for 2016, og vedtok budsjett for 2017. Det blir i 2017 satset på 15 prosjekter i Vyborg og St.Petersburg. Noen av disse prosjektene er «faste prosjekter» og noen er prosjektert for 2017. Posjektene har en samlet kostnad på ca en million kroner, og alt blir finansiert gjennom basarer, frivillige gaver, medlemskontigent og inntekter på diverse arrangement.

Styre/landsråd

Gudrun Longva og Anbjørn Walderhaug tok ikke gjenvalg i henholdsvis styre og landsråd. Det nye styret har denne sammensetningen: Jon Teigen, Johannes Stokke, Jostein Mulelid, Jorunn Håskjold og Liv Randi Erlandsen Rystad. 1. vara: Bente Alnes, 2. vara: Norvald Bjørkevoll og 3. vara: Turid Sivertsen.

Landsrådet har følgende representanter i tillegg til styret: Lars Erik Nesset (ny), Jorunn Fluevåg, Arnhild Dale (ny), Magnhild Turøy, Birgit Korsvik og Anna Hobbesland.