Gruppebilde fra Vyborgturen november -16

gruppebildeTradisjonen tro, tok vår dyktige sjåfør og fotograf Johannes Stokke også i år bilde av hele gruppen som var på hjelpesendingstur. Vi var 56 personer på tur, men noen var ikke til stede da bildet ble tatt i Vyborg Baptistkirke . En trivelig gruppe! 10 av 56 var nye deltakere i år. Vyborghjelpen gleder seg over at nye fatter interesse og engasjement for arbeidet vi driver. Takk for turen og Guds velsignelse til veteraner, førstegangsreisene, og de midt i mellom.         På gjensyn alle sammen!