Gladmelding: Vyborgforening startet opp i Ålesundsregionen

Vyborgforening Solevåg14.10.14 ble en flott dag for Vyborghjelpen. Da samlet 10 damer seg i Solevågen i Sula kommune og startet Vyborgforening. 4 av disse damene har vært med til Vyborg på hjelpesendingstur. De andre var «headhuntet» av venner 🙂

Vyborghjelpen er utrolig takknemlige for at noen satser på dette formålet.  Vi trenger det både økonomisk og forbønnsmessig.

Vyborgforening Solevåg 2Vi ønsker damene lykke til og ser fram til et godt samarbeid og arbeidsfellesskap.

Bilde øverst: Fra v. Else Karin Leivdal Kjerstad, Ingrid Nybø Emblem, Berit Kjerstad og Aud Volle.

Bilde nederst: Fra v. Vigdis Hofseth, Arnlaug Kjøllesdal, Elisabeth Flåskjær Kjerstad og Møyfrid Kjerstad Hatlem.