Gladmelding i Korona-tider

😀
Fredag 29 januar var det styremøte i Vyborghjelpen i Ålesund. Her ble det opplyst at Vyborghjelpen har fått Koronastøtte på
kr. 247 000.
Støtten er svært kjærkommen og pengene kompenserer litt av tapet for alle basarene som ble avlyst eller ble gjennomført via digitale plattformer p.g.a. pandemien,
Situasjonen for våre venner i øst er nok ennå verre enn for oss som bor i Norge. så dette var en gladmelding som gjør at vi kan hjelpe noen flere i Vyborg-området. 😃