Her presenteres bestyrerfamilien til barnehjemmet

IMG_0962

Irina får overrekt et «Englebilde» fra den norske gruppen

IMG_0950

en fullsatt kirke fulgte denne festgudstjenesten

Søndag 27.juli ble bestyrerfamilien presentert for menigheten i Vyborg Batistkirke.

Hovedpastor Aleksey Ferdinand (th) presenterte familien, og det ble holdt en forbønnsstund for alle seks. De seks er fra v. mamma Irina, Vadim (5 år), Nastay (5 år), Lisa (8 år), Nikita (10 år) og pappa Pavel. Familien hadde reist 170 mil med buss og jernbane for å være med på denne festdagen. La oss huske dem i våre bønner. De har et kall fra Gud til dette arbeidet, og begynner så snart det får avviklet der de bor nå.

IMG_0971