Basar på Huglo

Det ble  en flott ettermiddag på Huglo bedehus. Salg av kaffe/ kaker og utlodning, Det var og info og bilder fra Vyborghjelpa. Vi  vil takk  alle som var med., Det kom inn en fin sum penger  til arbeidet.