Basar 18. september 2021

Då har me endeleg fått ha basar for Vyborghjelpen på Huglo skule. Det var god leiding av Venke Taranger, godt å kunna samlast igjen og godt frammøte. Denne gongen var det loddsalg (men ikkje årersal), enkel servering og alt i alt ein kjempekjekt basar med eit flott resultat til Vyborghjelpen.
Basarkameratane frå Sunnmøre var sjølvsagt med. Jon informerte om arbeidet, Jostein hadde andakt og Jostein og Johannes song.
Tusen takk til alle som kom på basar og til alle dei som elles har vore med å hjelpt til. Sjølv om dette var ein enklare basar enn da me har til vanleg, blei det eit flott resultat.

❤👍 STOR TAKK TIL ALLE 👍❤

Landsrådsmøte 2021, oppsumering

Her kjem ei lita oppsummering etter helga 27.-29. august. Denne helga var styret og landsstyret for Vyborghjelpen samla til styremøte i Ålesund. I den forbindelse blei det arrangert møter på tre forskjellige bedehus i nærområdet. Fredagskveld 27/8 var det møte i Valldal og Valle bedehus, lørdag var det styremøte i Spjelkavik bedehus og søndag formiddag i Langevåg bedehus (Sunnmøre), ei fantastisk god helg både møter og styremøte. Det var og godt å koma i saman å snakka om dette viktige arbeidet. P.g.a. pandemien har me ikkje kunna reist til Russland hverken i 2020 eller 2021, men me jobber med mål om å kunne få reisa tilbake så snart tilhøva legg seg tilrette.

Helsing Magnhild Turøy

Gladmelding i Korona-tider

😀
Fredag 29 januar var det styremøte i Vyborghjelpen i Ålesund. Her ble det opplyst at Vyborghjelpen har fått Koronastøtte på
kr. 247 000.
Støtten er svært kjærkommen og pengene kompenserer litt av tapet for alle basarene som ble avlyst eller ble gjennomført via digitale plattformer p.g.a. pandemien,
Situasjonen for våre venner i øst er nok ennå verre enn for oss som bor i Norge. så dette var en gladmelding som gjør at vi kan hjelpe noen flere i Vyborg-området. 😃

Trekningsliste Sunnhordlandsbasaren 16. desember 2020

I dag har vi trukket bøkene for loddsalget som har vært i Sunnhordland dette halvåret. På grunn av smittesituasjonen i landet vårt nå, ble det ikke vanlig basar. Likevel ble det et godt resultat for basaren. Det ble solgt lodd for rundt kr. 74500. Vi er svært takknemlige for den store støtten og takker hver enkelt som har kjøpt lodd. Tusen takk!

Sunnhordlandsbasaren

Dette året kunne me ikkje ha vanleg basar p.g.a. koronapandemien. Sal av lodd, formidla via Facebook, har likevel godt bra og no nærmar det seg trekning av loddbøkene.
😊😊
Me satsar på trekning 16. desember.
Tusen takk til alle som har vore med og støtta arbeidet som Vyborghjelpen driv i Vyborg og St. Petersburg.
Om fleire har lyst å kjøpa lodd, kan ein ta kontakt/
eller nytte vipps, til 95089784.
😊Trekningsliste vil bli lagt ut etter trekninga.👌

Loddsalg Sunnhordlandsbasaren

Loddsalg hos Spar Fitjar

Som tidligere nevnt vil en prøve på ha Sunnhordlandsbasar 16. januar. Loddsalg er i full gang via Facebook og Vipps. Folk er flinke å kjøpe lodd og det er allerede solgt for over kr. 13000 på denne måten. I tillegg til dette salget vil det være folk på plass hos
Spar Fitjar torsdagene 15. oktober og 29. oktober.

Dersom basaren ikke kan avvikles som planlagt, vil en trekke bøkene rundt nyttårsskiftet.
Har DU spørsmål eller kommentarer kan du kontakte Magnhild Turøy på Facebook eller ringe mobil 95 08 97 84.

STØTT mennesker i Russland, STØTT Vyborghjelpen!

Loddsalg Sunnhordlandsbasaren 2021

Her på nettsiden tar vi med et innlegg fra Facebook som forteller litt om Sunnhordlandsbasaren. Det er Magnhild Turøy som har lagt til innlegget:

«Hei! Eg selge lodd for Vyborghjelpen, p.g.a. Koronasituasjonen kunne me ikkje ha basar no, det er utsatt til januar, men det er veldig usikkert i desse tider, me vil derfor prøva å selja lodd på denne måten, det er mange som ikkje har det så bra i Vyborg og området rundt, Vyborghjelpen har fleire prosjekt, barnehjem i ST. Petersburg, Rehabeliteringssenter for rusmisbrukere, menighetsarbeid, og enkeltpersoner. Håper at du vil vera med å gje et handslag, kr.10,00 PR.lodd, du kan vippsa meg så skriv eg lodd tlf.nr.95089784. Mvh. Magnhild Turøy.»

Trekningsliste av loddbøker , Godøybasaren, 2020

NR.                            Gevinst:                                                 Vinner:

1 Kaffiservce Eva og Kåre Ervik
2 12 Krystallglass, stett. Astrid Øvstedal
3 Krystallskål Agate Sæther
4 Linduk, 2.5 m. Anne Westad
5 Dukkevogge Sigvald Sæther
6 Boss, pedalbøtte Britt Walle Ekrol
7 Krystallmugge m. lokk. Arnhild Myren Gjerde
8 Gåvekort frå Spar, Valderøy Agate Sæther
9 Tekrus / te / Hekla løper Norvald Bjørkevoll
10 Bosch redskapsboks Jon Teigen
11 Dukke Karen Randi Sæther
12 Garasje m. biler. Gerd Finnøy
13 TrippTrapp Solveig Flem
14 TrippTrapp Torild og Malvin Fiksdal
15 1 løper – Patchwoork Aud Ytterland
16 To sengesett Tove Nyvoll
17 To bakeboller, Tupperware Unndis Borgan

Sunnhordlandsbasaren blir utsatt

Som kjent er det spesielle tider i Norge og verden for øvrig. Korona-viruset snudde opp ned på det aller meste. Norge er blant de landene som har håndtert pandemien bra og en håper å gjøre det fortsatt. Selv om samfunnet nå delvis åpnes, blir alle bedt om å følge FHI’s smittevernregler. Derfor har en bestemt at Sunnhordlandsbasaren som skulle vært i starten av september på Fitjar bedehus, blir utsatt til januar 2021.

Vi håper dette er greit for hver enkelt og at alle kan få en fin fin hyggestund i januar!

Frem til da: La oss alle tenke på og be for dem som ikke har det så lett i Vyborg-området!

Ha en god sommer til hver og en!

BASARER UTSATT INN TIL VIDERE

Det er foreløpig endringer for avviklingene for to basarer. Kommende lørdag 21.03. skulle det vært Vyborgbasar i Åseral. Den er utsatt til seinere.
Det samme er basaren på Godøy 23.04. Den er også utsatt. Datoer for nye basarer får vi komme tilbake på.

Landsrådsmøte referat 29.02.20

Landsstyremøtet ble avholdt på Ålesund folkehøgskole. Det var formann Jon Teigen som ønsket velkommen.  Jostein Mulelid holdt andakt med utgangspunkt fra Ap.gj. 20.32. Han leste mange visdomsord om å leve på en god måte og å leve for Jesus er en rikdom i livet.

Årsmeldingen ble godkjent og regnskap, revisjon og økonomisaker ble så lagt fram uten spesielle merknader.

Det ble videre foretatt valg av nytt styre. Styremedlemmer er nå : Liv Randi Rystad, Jon Teigen, Ove Alnes, Johannes Stokke og Jorunn Håskjold.

Til landsstyret for 2020 ble disse valgt: Anna Hobbesland, Birgit Korsvik, Magnhild Turøy, Marianne Nordby, Jorunn Fluevåg og Sigvald Sæther.

Forslag om budsjett, kontingent og revisor for 2020 ble lagt frem og godkjent.

Turer 2020.

Jubileumsturen blir i tidsrommet 04 – 12.November.         Feststgudstjeneste og Jubileumsfest søndag 8. november. Ellers samme opplegg som i 2019, men innlagt overnatting og besøk i Vidlitsy. Ellers kjører vi via Helsinki til Vyborg. Videre til St.Petersburg og via Tallin hjem over Stockholm. Buss settes opp fra Nordvestlandet, Bergen og Sørlandet. Korrespondanse i Hosten. Overnatting i Østfold.
Turteam :  Jostein Mulelid og Johannes Stokke
. Magnhild Turøy og Jon Teigen.

Sommertur 22 – 28. august. Vi inviterer med gjester for å få varene over grensa til Russland.     Levering både i Lappeenranta og Vyborg. På returen blir barna fra LIFE i St.Petersburg med til Norge. 

Vi kjører via Helsinki til Vyborg. Videre til St.Petersburg via Tallin og hjem over Stockholm.

Buss settes opp fra Nordvestlandet, Bergen og Sørlandet. Korrespondanse i Porsgrunn. Overnatting i Østfold.
Turteam:         – Jostein Mulelid og Johannes Stokke.
– Jon Teigen og Magnhild Turøy.

Videre ble det vedtatt å settes i gang et ad-hoc prosjekt i Vidlitsy i Karelen der en skal skifte vinduer og bordkledning.

Til slutt på møtet ble det drøftet en del praktiske endringer og forslag i forbindelse med driften av Vyborghjelpen.

Landsrådet samles igjen 05.03 – 07.03.21

Johannes stokke har utarbeidet et fyldig referat fra Landsrådsmøtet. Dette kan en få tilsendt (helst på mail) ved å henvende seg til Jon Teigen på mob. 90069439

Oppsummering av Landsrådshelen 2020

Her kjem ein liten oppsummering etter helga som Vyborghjelpen har vore med på: Fredag 28/2 var det møte i Brattvåg bedehus. Der blei me ønskt velkommen av Gudrun Longva. Torgeir Tynes talte og bedehusgruppa i Brattvåg song ( Gudrun, Hilde og Marit). Det var og orientering med blider frå arbeidet. Etter møtet var det kveldsmat.
Samtidig fredag var det og møte i Ulsteinvik bedehus. Der talte Jostein. Han og Johannes song og dei orienterte og viste bildar frå arbeidet. Møtet var avslutta med servering.
Litt tidlegare var det møte i Hakalastranda bedehus i Vannylven. Der talte Ove Aksnes og Kari Laila og Ove song. Bedehusmusikken var også med. Det var også her orientering med bildar fra arbeidet. På dette møtet var det utlodding og kveldsmat. Alle møta gjekk parallelt og det var med representantar for styret og landsstyret på møta.
Lørdag 29/2 var styret og landsstyret samla til årsmøte på Ålesund folkehøgskule (Borg). Me reknar med å koma med referat herifrå, seinare.
Søndag 1/3 var det gudsteneste på Spjelkavik bedehus der me blei ønskt velkommen av Johan Behrentz. Jostein talte og Jostein og Johannes song. Jon Teigen orientering viste bildar. Etter møtet var det kyrkjekaffi med kaker.
Det var teke opp kollekt på alle møta.
Dette var ei god og nyttig helg og kjekt å koma ilag med alle Vyborgvenner og andre venner. Stor takk for me fekk koma og presentera Vyborghjelpen på alle desse bedehusa.

Landsrådsmøtehelg 2020

Helgen 28. februar – 1. mars er det landsrådsmøte for Vyborghjelpen. Landsrådet er samlet på Ålesund folkehøyskole lørdag 29. februar. I forbindelse med møtet blir det møter disse stedene:

Fredag:
Brattvåg bedehus: Fredag 28.02. kl. 1930.
Tale. Torgeir Tynes.
Sang. Hilde Gjengedal og Gudrun Longva.
Personer fra styre og landsråd blir med. Bilder og orientering fra arbeidet og kollekt.
Enkel servering etter møtet.
Ulsteinvik bedehus: Fredag 28.02. kl. 1930.
Tale. Jostein Mulelid
Sang. Jostein og Johannes.
Personer fra styre og landsråd blir med. Bilder og orientering fra arbeidet og kollekt.
Enkel servering etter møtet.
Hakkalastranda bedehus: Fredag 28.02. kl. 1800.
Tale. Ove Aksnes
Sang. Ove og Laila Aksnes og Bedehusmusikken.
Jon Teigen og personer fra styre og landsråd blir med. Bilder og orientering fra arbeidet og kollekt.

Søndag:
Spjelkavik bedehus: Søndag 01.03. Kl. 1100
Tale. Johan Halsne
Sang. Jostein og Johannes.
Personer fra styre og landsråd blir med. Bilder og orientering fra arbeidet og kollekt.
Kirkekaffi.

Alle er velkommen på møtene!

Fullt hus på basar, Træet bedehus

Lørdag 25. januar var det basar på Træet bedehus, Nordre Haugland, på Askøy. Basaren var som vanlig til inntekt for Vyborghjelpen og den samlet masse folk.

De som stod for basaren har tidligere vært med til Russland og ville nå gi et håndslag for våre venner i Vyborg og området rundt.

Herdla barnekor var med å deltok med flott sang. De hadde hatt marknad som innbrakte kr. 3000. Pengene skal være til hjelp for barneheimen i St. Petersburg. Flott innsats som kommer vel med. De sang så flott: «Vi kan dele, dele, dele du og jeg, dele av vår overflod, med dem som savner hus og hjem….»

Koret Evangelis deltok også med gode, flotte evangeliske sanger. Andakt og info var det Jon Teigen som stod for og basaren ble ledet av Ingebjørg Sønstabø

Takk for en vellykket basar!

Julehilsen

God Jul og Godt Nuttår!

Vyborghjelpen vil ønske alle Vyborgvenner en velsignet God Jul, og et Godt og Fredfullt Nytt år. Takk til alle trofaste Vyborgvenner som på ulike måter står sammen i dette arbeidet.

«Å hjelp oss at vi alle en gang i Paradis for tronen i din himmel må stå og synge Lammets sang»

GOD JUL!

Tur til Vyborg høsten 2019

De siste årene har Vyborghjelpen hatt tur til Russland om høsten. Slik ble det i år og. Den startet torsdag 7. november med en fin kjøredag over fjellet mot øst. Første overnatting var i Mysen på nytt Scandic hotell. Turen østover gikk også fint, men som vanlig blir det en del venting ved grensen mot Russland. Visum-papirer må sjekkes og de to bussene må klareres og kontrolleres før en får kjøre videre. Vel fremme i Vyborg ble de 40 deltakerne godt mottatt i Baptistkirken. Her fikk deltakerne på turen være med å feire at baptistmenigheten hadde 30-års jubileum. Søndagens gudstjeneste ble dermed en spesiell opplevelse.

De neste dagene ble både rehabiliteringssenteret og barneheimen Life besøkt. Alt som var med i bussene ble delt ut til mennesker som trenger en håndsrekning fra Norge og Vyborghjelpen. Møtene med menneskene her ble som tidligere, en kraftig påminnelse om at alle ikke har det like enkelt som her hjemme. Mange mennesker i Vyborg-området har en tøff og vanskelig hverdag.

Den siste delen av turopplegget denne gangen, var litt endret i forhold til tidligere. Det ble som vanlig en tur innom St. Petersburg med omvisning i Isac katedralen. Videre gikk turen til Tallin i Estland der en overnattet denne gangen. Her fikk en derfor bedre tid til å se seg rundt i byen før fergeturen tilbake til Stockholm.

 

 

Nok en vellykket basar

Det ble en flott basar i Blomsterdalen til inntekt for Vyborghjelpen. Basaren begynte med den flotte sangen «Navnet Jesus blekner aldri». Familieforetak fra Søreide kirke sang svært så flott.
Tusen takk til alle som står på for hjelpearbeidet.
Et veldig flott resultat ble det òg!!

Fullt hus lørdag, på Huglo

Fullt hus på Vyborgbasaren på Huglo skule, Det ble en kjempeflott ettermiddag. Tusen takk til alle som kom å var med og støttet arbeidet som Vyborghjelpen driver.
Takk til alle som hjalp til med forskjellige ting, for å få basaren så vellykket.

Sunnhordlandsbasaren Huglo 7. september

Vyborghjelpens basar i Sunnhordland finner i år sted på
Huglo skule lørdag 7. september kl. 15.00. Ferge fra Jektevik kl. 14.25.
I tillegg til andakt, mat, loddsalg og trekninger, synger            Sunnhordlandsmusikken/           Fitjar musikkforening.
Marta og Edgar Paulsen blir og med.
Jon Teigen orienterer om arbeidet

Alle er hjertelig velkomne på basar!!

 

Vyborgbasar i Vannylven 3. september

Tradisjonen tru, samlast me til basar i Fiskå ungdomshus
tirsdag 3 september kl.18.00, loddsalget starter kl.17.30.
Basarkameratane blir med. Minikonsert v/Edgar Paulsen, andakt V/Martha Paulsen.
Mange fine gevinster, god mat og kaffe.

Alle hjertelig velkommen til ein kjekk basarkveld.
Arr. Vyborghjelpa

Hjelpesendingstur høsten 2019

Programmet for hjelpesendingsturen høsten 2019 er klart. Turen går i november, fra 7.11 til 15.11. Det blir som vanlig besøk i Vyborg og St. Petersburg. Tidligere turer har vært svært populære og vi håper mange blir med denne høsten også.

Du finner mer info ved å klikke deg inn på
TURinfo nov 2019

Dugnadstur våren 2019

26. april var starten på en ny dugnadstur for Vyborghjelpen. Fem karer fra sør- og vest- Norge reiste til Vyborg for å gjøre dugnadsarbeid. For noen ble det trøbbel ved avreisen fordi det reisedagen ble streik for pilotene i SAS. Problemene løste seg i midlertid raskt og turen gikk som avtalt fra Oslo med bil. Vel fremme var det bare å komme i gang. Det som skulle gjøres var godt planlagt på forhånd.

De som var med var Kjell Magne Turøy, Fitjar/ Nils Olav Taranger, Huglo/ Ivar Lund, Kristiansand/ Magne Hoddevik, Hoddevik/ Karstein Nystøyl, søre Sunnmøre.

Arbeidet denne gangen var å ferdigstille fjøset på senteret for tidligere rusavhengige. Selve bygget var satt opp i fjor og nå var det arbeidet med skikkelig tak og vinduer som stod for tur. I tillegg ble fjøset innredet med båser og lettvinte måter å fore dyrene på. Fjøset er satt opp med tanke på arbeidstrening for dem som bor der. En vil også i tillegg ha inntekt fra dyreholdet.

Et tidligere tilbygg ved senteret for kvinner, ble også ferdigstilt.

Ungdommene som bor på senteret var til god hjelp og de deltok i arbeidet. Selv om det en natt hadde snødd ble taket ryddet for snø og arbeidet kunne trygt fortsette.

De åtte- ti dagene turen tok, ble godt utnyttet samtidig som det blir skapt både godt samhold og godt vennskap mellom turdeltakere og beboere.

Vellykkede basarer

Denne uken har Vyborghjelpen hatt to basarer. Begge plassene var resultatet svært godt, både når det gjelder innkomne midler og stemningen på basaren. De som var møtt frem hadde en trivelig stund sammen. Vi tar her med noen bilder fra Osternes bedehus og et referat fra Godøy bedehus

En liten rapport fra Vyborbasaren på Godøy:

Torsdag kveld var det ennå en gang Vyborgbasar på Godøy bedehus i Giske kommune på Sunnmøre. Basaren var i mange år på Valderøy før den ble flyttet til Godøy bedehus.

Ulike aktører er med og deltar med program. En av de mest trufaste aktørene er Godøy Brass. Slik også dette året. Av sangere er det ulike aktører som har vert med. Dette året var det ei flott mannsgruppe, ASAF, fra Giske kommune som gledde basarlyden med vakker sang. Der var også diktlesing og lysbilder fra arbeidet i Vyborg og St.Petersburg området. Så kvelden ble lang.

Hoveddelen var selvsagt basardelen. Mange flotte gevinster fikk nye eiere denne kvelden. Det var solgt mange loddbøker i forkant, men også mange loddbøker på basarkvelden. I tillegg var det to omganger med åresalg. 

Der var kanskje litt mindre folk dette året. Kanskje det fine været ikke var gunstig for en basarkveld. I tillegg var det denne kvelden kolonnekjøring i tunnelene til øyene. Dette påvirket selvsagt også litt inn på resultatet som uansett ble svært bra.

STOR takk til alle som har vert med å solgt lodd. Mange har fått loddbøker tilsendt i posten. ALLE bøkene kom solgte tilbake, kanskje med unntak av ei. Tror ikke noen blir fornærmet om to navn blir nemd. Norunn og Jostein Mulelid.  Mange dager har de tilbrakt på ulike butikker i Giske kommune. De har gjort et STORT arbeid i alle åra. TUSEN TAKK. Takk og til de som brukte mye tid på å lage til basaren, både med oppsetting og nedrigging av bord og stoler. Alle som laget mat, og som tok ansvar på huset denne kvelden. Mange flotte hjelpere var i sving.

Og ikke minst. TAKK til alle som kom og var med på basarkvelden.

Ref. fra basaren.

På de to basarene kom det inn tilsammen ca. hundrede tusen.